Kljub ljubiteljev solat

Nagradna igra – odpotuj v UMBRIJO!

Od na dan 31. julija 2014

Kaj imajo skupnega olja znamke Costa d’Oro in portal Rad imam solate? To, da vas skupaj lahko popeljejo na tri-dnevno potovanje v Italijansko UMBRIJO!

Umbrija je regija centralne Italije, iz katere izvirajo olja Costa d’Oro. Je historično in kulturno bogata, njena posebnost pa je, da je del Italije, ki nima morja oziroma ne meji na nobeno državo. Kljub temu pa ima bogato in prelepo pokrajino, ki jo prečka reka Tibera in bogatita jezero Trasimeno in umetno narejen slap Cascata delle Marmore. Prelep kraj za sprostitev v dvoje.

Ravno zato pa izvajamo nagradno igro! V poletnih mesecih nas poiščite v trgovskih centrih Tuš, Spar ali Mercator po Sloveniji. Pri naših simpatičnih promotorkah izpolnite nagradno vprašanje na obešankah, nam jih pošljite in mogoče boste ravno vi srečni dobitnik potovanja, ki ga izvaja potovalna agencija KOMPAS. Obešanke z nagradnim vprašanjem lahko najdete tudi v trgovskih centrih E-Leclerc.

V nagradni igri pa lahko sodelujete tudi, če nam na naslov info@radimamsolate.si, pošljete vaš slasten solatkast recept s sliko in vašimi podatki (ime, priimek, e-mail).

Sodeluj in odpotuj v UMBRIJO!

SPLOŠNA DOLOČILA

Organizator nagradne igre “Costa d’Oro” (v nadaljevanju “nagradna igra”), je v imenu Costa d’Oro podjetje digiGRAL Vizualne komunikacije d.o.o., Proletarska 4, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju “organizator”).

Sodelovanje v nagradni igri je omogočeno od 21. julija 2014 do vključno 15. oktobra 2014.

Sodelujoči v nagradni igri je posameznik ali posameznica, ki izpolnjuje vse pogoje navedene v točki “pogoji poslovanja”.

POSLANSTVO NAGRADNE IGRE

Poslanstvo nagradne igre je promocija olj Costa d’Oro Omega 3 ter blagovne znamke Costa d’Oro in spletnega portala radimamsolate.si. Nagradna igra je prav tako namenjena spodbujanju interakcije sodelujočih z blagovno znamko Costa d’Oro in Radimamsolate.si.

POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Sodelujoči v nagradni igri je:

Posameznik ali posameznica, ki po pošti na naslov organizatorja nagradne igre pošlje s svojimi podatki in pravilnim odgovorom na vprašanje izpolnjeno, izrezano dopisnico iz obešanke katero je ob nakupu olja Costa d’Oro Omega 3 prejel na steklenici le-tega.

Posameznik ali posameznica, ki po pošti na naslov organizatorja nagradne igre pošlje s svojimi podatki in pravilnim odgovorom na vprašanje izpolnjeno, izrezano dopisnico iz obešanke katero je prejel na degustacijah olj Costa d’Oro, tekom trajanja nagradne igre v prodajalnah širom Slovenije.

Posameznik ali posameznica, ki na spletni naslov info@radimamsolate.si pošlje svoj predlog recepta za solato, kateri vključuje uporabo vsaj enega izmed olj Costa d’Oro. V tem primeru sodelujoči za vsak poslan recept izrecno izjavlja in zagotavlja, da je avtor poslanega recepta. Prav tako v tem primeru sodelujoči izrecno dovoljuje in soglaša, da se poslani recept objavi na facebook profilu Rad imam solate in na spletni strani radimamsolate.si.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom kateregakoli izdelka.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije in ki soglašajo s temi pravili.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v družbi digiGRAL, Šampionka, d.d, in njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. oseba, s katero živi v skupni življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega).

Za sodelovanje v nagradni igri ni starostnih omejitev. Za mladoletne pošiljatelje izpolnijo podatke starši ali drugi zakoniti zastopniki, ki se podpišejo in navedejo, da so zastopniki mladoletne osebe, ki sodeluje v nagradni igri. S poslano dopisnico ali oddanim receptom pošiljatelj izrecno izjavlja, da pozna splošne pogoje in pravila nagradne igre, ki so objavljeni na spletni strani www.radimamsolate.si in na sedežu organizatorja nagradne igre in z njimi v celoti soglaša.

Posameznik ali posameznica lahko v nagradni igri sodeluje z več poslanimi dopisnicami ali recepti in si na ta način poveča možnost za osvojitev ene izmed nagrad, ne more pa isti posameznik ali posameznica prejeti dveh ali več nagrad hkrati.

V primeru, da je sodelujoči izžreban dvakrat ali celo večkrat, kljub temu prejme zgolj eno nagrado in sicer prvo za katero je bil izžreban, v vseh nadaljnih primerih, ko se izžreba ista oseba, pa se njen recept oziroma dopisnica odstrani iz žrebanja in žreb ponovi. Žrebanje je zaključeno, ko je vseh 51 nagrad dodeljenih 51 različnim nagrajencem.

ŽREBANJE

Žrebanje bo potekalo 20. oktobra na sedežu organizatorja nagradne igre v prisotnosti tričlanske komisije predstavnikov organizatorja nagradne igre.

V žrebanju sodelujejo vsi, ki bodo do vključno 15. oktobra na sedež organizatorja poslali vsaj eno dopisnico s svojimi podatki in pravilnim odgovorom na vprašanje z dopisnice poleg teh pa tudi vsi, ki bodo do vključno 15. oktobra poslali vsaj en svoj recept za solato na spletni naslov: info@radimamsolate.si .

Izmed vseh poslanih receptov in dopisnic bo iz bobna naključno izvlečenih 51 dopisnic oziroma receptov.

Prvih 50 nagrajencev prejme skledo za solato proizvajalca Plastika Skaza.

Kot zadnji 51. nagrajenec pa bo izžreban prejemnik glavne nagrade – potovanja za dve osebi z agencijo Kompas v UMBRIJO* vključno z vsemi vstopninami po program potovanja. Program potovanja je dostopen na: http://bit.ly/umbria_izlet.

*Pogoj za izvedbo potovanja je najmanj 30 prijavljenih oseb – pogoji iz strani agencije Kompas.

V primeru, da se na žrebanju izvleče dve ali več dopisnic oziroma receptov iste osebe, tej osebi pripada zgolj ena nagrada, druga in vse nadaljne nagrade pa se ne podelijo, temveč se nagrajenca iz žrebanja odstrani in žreb ponovi.

NAGRADE IN PREVZEM NAGRAD

Sklad za nagrade obsega 50 skled za solato proizvajalca Plastika Skaza ter glavno nagrado – potovanje za dve osebi s turistično agencijo Kompas v Umbrijo vključno z vsemi vstopninami po program potovanja objavljenem na povezavi: http://bit.ly/umbria_izlet

Nagrajenci bodo o nagradi in pogojih prevzema nagrade obveščeni po e-pošti na elektronski naslov, katerega bodo vpisali na dopisnico oziroma iz katerega bodo poslali svoj recept za solato najkasneje teden dni po izvedenem žrebanju. Izžrebanec mora organizatorju v roku 5 dni po prejemu e-sporočila posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov za dostavo, davčna številka) in ostale zahtevane podatke, v skladu z navodili v e-poštnem obvestilu o nagradi.

Vse nagrade z izjemo glavne nagrade bo organizator izžrebancem poslal po pošti na posredovane naslove, najkasneje 30 dni po prejemu podatkov za dostavo nagrade, glavno nagrado- potovanje v Umbrio za dve osebi, pa bo nagrajenec prevzel sledeč navodilom ki bodo navedena v obvestilu o nagradi, poslanem na e-naslov, s katerim je nagrajenec sodeloval v nagradni igri.
Za nagrade ki se bodo dostavljale po pošti velja, da v primeru, ko se posredovani naslov izžrebanca, nahaja izven meja Slovenije, stroške poštnine krije izžrebanec sam.

Če posamezni izžrebanec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval organizatorju, se razume, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do tega izžrebanca. Če izžrebanec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, ostane nagrada nepodeljena.

Nagrade in darila niso prenosljiva ali izplačljiva v gotovini.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da nagrad ali daril ne podeli, če:

• izžrebanec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
• se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
• se ugotovi, da je sodelujoči v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo izžrebanci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletnem mestu radimamsolate.si in na Facebook profilu Rad imam solate.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Uporabnik s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator nadalje obdeluje njegove osebne podatke, s katerimi sodeluje v nagradni igri. Organizator bo pridobljene osebne podatke obdeloval izključno za potrebe izvedbe nagradne igre in za statistično obdelavo.

S sodelovanjem v nagradni igri, t.j. z izpolnjeno in organizatorju poslano dopisnico oziroma s poslanim receptom na spletni naslov info@radimamsolate.si, sodelujoči organizatorju dovoljuje, da njegov elektronski naslov uporablja za namene neposrednega trženja.

Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora sodelujoči podati zahtevek na elektronski naslov: info@radimamsolate.si.

ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva izžrebanih nagrad, ne vplivajo na pravilo, da organizator dodeli nagrado osebi, ki se je pravilno prijavila v nagradno igro oziroma uradno pooblaščeni osebi.

Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek spletne strani radimamsolate.si oziroma prek facebook prifila Costa d’Oro obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih odgovornosti ob koriščenju nagrad.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Prav tako rganizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

• izpad omrežja pogodbenih partnerjev, izpad električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo elektronske pošte, svetovnega spleta ali drugih storitev,
• kakršne koli posledice, ki bi jih udeleženci utrpeli zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
• kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad,
točnost oz. netočnost podatkov uporabnikov

PLAČILO DOHODNINE

Izžrebanci so zavezanci za dohodnino po zakonu o dohodnini. Organizator bo za izžrebane nagrajence odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi v izžrebančevi državi, v kolikor bo vrednost nagrade presegala vrednost, do katere, dohodnine ni potrebno odvajati. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme izžrebancev.

PRITOŽBE IN REŠEVANJE SPOROV

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem na ustrezen način tudi obvestil sodelujočega .

Organizator si bo prizadeval vse spore, ki bi nastali v zvezi z nagradnimi igrami, reševati po mirni poti. V kolikor pa to ne bi bilo mogoče, se organizator in sodelujoči dogovorita za uporabo slovenskega prava in pristojnost sodišča v Ljubljani.

KONČNE DOLOČBE

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik in sodelujoči s temi pravili soglaša.
 Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Vse avtorske pravice poslanih receptov so last organizatorja, avtorji pa ohranijo moralne pravice na vse svoje poslane recepte.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook profilu Rad imam solate ali na spletni strani: www.radimamsolate.si.

Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na naslov: info@radimamsolate.si. Pravila nagradne igre so dostopna preko povezave: https://radimamsolate.si/

Pustite sporočilo

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja